Este precursor al proiectului “Windows to the future” și se adresează copiilor fără experiență sau cu o experiență mică în utilizarea computerului. Proiectul a început în anul 2018 și are ca beneficiari 20 de copii din “Casa Florian”, cu vârste cuprinse între 7-12 ani.  Proiectul urmărește facilitarea accesului la alfabetizare digitală a celor mici, permiterea acestora să învețe tehnologia și transmiterea informațiilor.  Obiectivul pe termen lung al acestui proiect este în strânsă legătură cu proiectul “Windows to the future”, obținerea certificatului ECDL fiind utilă pentru integrarea profesională a copiilor.