Scopul proiectului este de a susține copiii școlari aflați în situații dificile de viață, care se află în pericol de abandon școlar, înainte ca aceștia să-și piardă încrederea în școală și să alunece pe panta unei vieți dezordonate și libertine, cu consecințe dramatice pentru viitorul lor.

Proiectul urmărește nu doar prevenirea abandonului școlar, ci și prevenirea neglijării și a abandonului familial, creșterea nivelului educațional, prevenirea situațiilor de criză în familie și a consecințelor acestora asupra copiilor.

Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare a copiilor și membrilor familiilor acestora constituie un alt obiectiv important al acestui proiect, care contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor defavorizați și a familiilor lor.

Deoarece copiii care participă la acest proiect provin din familii cu venituri scăzute, care se confruntă cu mari dificultăți socio-economice și care nu le pot asigura suportul necesar pentru o bună dezvoltare și pentru frecventarea normală a școlii, ei primesc în centrul de Zi “Casa Florian” materialele necesare pentru școală și îndrumare permanentă pentru realizarea temelor și pregătirea examenelor, beneficiind în acest timp de consiliere psihologică.

Pe lângă acestea, ei sunt implicați într-o varietate de activități educative, activități de dezvoltare a capacităților practice și de voluntariat, activități sportive, excursii și tabere, activități cultural- artistice și de petrecere a timpului liber (jocuri interactive, competiții, vizite la muzee, spectacole, discuții de grup, etc.).