Proiect derulat de Fundația JOYO cu sprijinul Consiliului General al Municipiului București prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București 

În baza Hotărîrii nr. 216/2013, Fundația JOYO – Sprijin Socio-Educativ pentru Copii, Tineri și Familii în dificultate” continuă derularea proiectului “Școala e de partea ta”- Campanie de prevenire a abandonului școlar în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Proiectul “Școala e de partea ta” contribuie la prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor din școlile generale ale municipiului București, prin implicarea societății civile și autorităților locale în abordarea problemelor socio-educative legate de abandonul școlar, creșterea gradului de conștientizare a normalității și necesității statutului de elev la vârste școlare, precum și prin creșterea contribuției profesorilor și consilierilor școlari la prevenirea eșecului și abandonului școlar. Proiectul valorifică, în mod particular, experiența de șase ani a Fundației JOYO în derularea de programe de prevenire a abandonului școlar și de reintegrare școlară.

În cadrul proiectului se desfășoară workshop-uri dedicate elevilor aflați în risc de abandon școlar în cadrul cărora se discută pe tema cauzelor, consecințelor și modalităților de prevenire a abandonului școlar și se relatează experiențe personale ale copiilor care au fost reintegrați școlar de Fundația JOYO.

Reprezentanții DGASMB și Fundația JOYO au întâlniri de lucru periodice cu profesori și consilieri școlari din școlile implicate în proiect. O parte din elevii în risc de abandon școlar de la scolile implicate în campanie, vor participa la o tabără de vară cu caracter educativ organizată de Fundația JOYO.