Acest proiect se adresează părinților singuri cu dificultăți socio-economice, care au nevoie de sprijin pentru a reuși să facă față tuturor provocărilor cu care se confruntă și pentru a se achita cu succes de obligațiile parentale. Ei beneficiază de consiliere socială și psihologică, atât individual cât și în cadrul unui grup de suport, ale cărui întâlniri au loc la Casa Florian, unde participă la diverse activități de socializare alături de copiii lor (ateliere de creație, teatru, film, jocuri de grup, etc.).

În cazurile în care este necesar, părinții care nu au absolvit școala sunt înscriși la cursuri cu frecvență redusă sau beneficiază de orientare profesională și cursuri de calificare potrivite, plătite de Fundație; ei sunt, de asemenea, consiliați social și sprijiniți material în situații de criză.