12 iul. 2017

REGULAMENT CONCURS DE DESENE

      „Drepturile Copilului …în desenul meu!” ediția I, octombrie/noiembrie 2016

Preambul

În data de 20 noiembrie 2016, se vor aniversa 27 de ani de la adoptarea, în 20 noiembrie 1989, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a Convenției Internaționale a Drepturilor Copilului (ratificată de România în 1990). Cu această ocazie,  Fundația Joyo – sprijin socio-educativ pentru copii, tineri și familii în dificultate http://fundatia-joyo.org / și  Asociația Valentina http://www.valentina-romania.ro/ro organizează, în parteneriat,  un concurs de desene pentru copii, cu tema „Drepturile Copilului …în desenul meu!”

Ce este Convenţia cu privire la Drepturile Copilului?

În 1989 liderii tuturor țărilor membre ONU s-au întâlnit pentru a întocmi un set de promisiuni pentru copii. Convenția cu privire la Drepturile Copilului se adresează fiecarei persoane sub vârsta de 18 ani și prezintă lucrurile de care copiii au nevoie pentru a supraviețui și pentru a se dezvolta la potențialul lor maxim.

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este tratatul în domeniul Drepturilor omului cu cea mai largă ratificare din istorie. Aceasta conţine, în coroborare cu cele două protocoale opţionale ale sale, un set complet de standarde juridice internaţionale obligatorii în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copiilor. Alături de alte standarde internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor copilului, inclusiv cele adoptate de Consiliul Europei, aceste instrumente asigură o bază solidă exercitării drepturilor omului de către toţi copiii fără niciun fel de discriminare, constituind în acelaşi timp o referinţă în promovarea şi monitorizarea progreselor în concretizarea drepturilor copilului.

De ce este Convenţia importantă?

Toți copiii au drepturi și toate acestea sunt menționate clar în convenţie. Copiii din lumea întreagă au dreptul la supravieţuire, la dezvoltare la un potenţial maxim, la protecţie împotriva oricărei influenţe negative, abuz şi exploatare şi la participare deplină la viaţa familială, culturală şi socială. De asemenea, adulții și guvernele au responsabilități și obligații pentru a se asigura că drepturile tuturor copiilor sunt respectate.

Din cinci în cinci ani, Comitetul pentru Drepturile Copilului de la Geneva analizează respectarea drepturilor copilului în mai multe țări și face recomandări guvernelor pentru îmbunătățirea vieții copiilor. Cele 4 principii de bază ale convenţiei sunt: non-discriminarea; urmărirea celor mai bune interese ale copilului; dreptul la viaţă, supraviețuire și dezvoltare; respect faţă de părerile copilului.

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului are 42 de articole care se referă strict la drepturile copilului. Aceste articole sunt clasificate în: drepturi de protecție; drepturi de dezvoltare; drepturi de participare

Mai multe informații puteți găsi, accesând, http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/drepturile-copiilor-pe-intelesul-lor.pdf.

Art.1. Scop

Promovarea Drepturile Copilului și a Convenției ONU a Drepturilor Copilului într-o manieră cât mai adaptată nivelului de înțelegere și învățare a copiilor.

Art.2. Obiective

 1. Folosirea desenului ca mijloc de expresie artistică și instrument de învățare pentru o mai bună cunoaștere și informare a copiilor asupra drepturilor lor.
 2. Crearea unui context favorabil implicării și participării copiilor la o reflecție și o dezbatere asupra Drepturilor Copilului și a felului în care acestea sunt cunoscute și respectate, astăzi, în România și în lume.
 3. Crearea unui cadru pentru inițierea și dezvoltarea comunicării, socializării și schimbului de experiențe între copiii, beneficiari ai celor două centre de zi.

Art.3. Grup țintă

Copiii, beneficiari ai centrului de zi „Casa Florian” – Fundația Joyo și  ai centrului de zi „Casa Valentina” – Asociația Valentina, cu vârste între 6 și 15 ani.

 

 • 70 copii, beneficiari ai centrului de zi „Casa Florian” – Fundația Joyo
 • 28 copii, beneficiari ai centrului de zi „Casa Valentina” – Asociația Valentina

Art.4. Tema concursului:  „Drepturile Copilului …în desenul meu!”

Art.5. Cerințe obligatorii

În concurs vor fi acceptate desenele care respectă următoarele cerințe:

5.1 Format desenA4,  hârtie albă, minim 180 mg

5.2 Condiții tehnice: creioane colorate, carioca, acuarelă și/sau tempera.

5.3 Fiecare desen (maxim 2 per participant) va avea pe spate o etichetă cu următoarele informații:

Nume/Prenume participant……

Vârsta….

Centrul de zi……

Titlul lucrării……………………….

Art.6. Înscrierea

 

Pentru înscrierea în concurs, fiecare participant va completa o Fișă de înscriere.

Un participant poate înscrie maxim 2 desene în concurs.

Concursul de desene se organizează pe 3 categorii de vârste:

Categoria A: de la 6 la 8 ani

Categoria B: de la 9 la 12 ani

Categoria C: de la 13 la 15 ani

Participanții din cadrul Fundației Joyo vor transmite desenul/desenele, persoanei responsabile cu concursului, desemnate de Fundația Joyo.

Participanții din cadrul Asociației Valetina vor transmite desenul/desenele, persoanei responsabile cu concursului, desemnate de Asociația Valetina.

La momentul transmiterii lucrărilor/desenelor, participanții vor atașa în mod obligatoriu formularul de înscriere completat și semnat în original.

În lipsa formularului de înscriere completat și semnat în original, lucrarea nu va fi luată în considerare pentru a participa la acest concurs.

Lucrările transmise după data limită de primire, stabilită de organizatori, nu vor fi luate în considerare pentru a participa la acest concurs.

Art.7. Acordul privind utilizarea desenelor

La înscriere, concurenţii îşi vor exprima acordul de a încredinţa organizatorilor concursului (Fundatia Joyo și Asociația Valentina) dreptul de utilizare a lucrărilor înscrise în concurs fără a solicita vreodată nici un fel de compensație. Organizatorii vor avea posibilitatea de a produce şi utiliza aceste desene și se vor putea folosi de acestea ca suport de sensibilizare şi de promovare a mesajelor pe care acestea le reflectă în cadrul a diverse proiecte, activităţi şi evenimente.

Art.8. Etapele și calendarul concursului

Acest concurs are următoarele etape:

 1. Lansarea concursului : 27/28 octombrie
 2. Realizarea și transmiterea lucrărilor : 27/28 octombrie – 10 noiembrie
 3. Preselecția pentru alegerea desenelor care vor intra concurs și expoziție

(10 desene pentru Fundația Joyo, 10 pentru Asociația Valetina): 11 noiembrie

 1. Jurizarea lucrărilor: 14 – 17 noiembrie
 2. Organizarea unei expoziţii publice cu minim 20 de lucrări selectate: 18 – 21 noiembrie
 3. Desfăşurarea Festivității de premiere a concursului: 18 – 30 noiembrie

 

Data și locația pentru expoziție și Festivitatea de premiere vor comunicate în timp util de

către organizatorii concursului.

Art.9. Juriul. Desfășurarea jurizării și modul de acordare a punctajului

Organizatorii vor numi un juriu format din 3 membrii după cum urmează: 1 persoană desemnată de Fundația Joyo, 1 persoană desemnată de Asociația Valentina, 1 persoană desemnată de sponsor/donator.

Juriul va acorda  pentru fiecare desen 1 notă pentru mesajul artistic și pentru modul de

prezentare și realizare lucrare.

Art.10. Premierea

Pentru fiecare din cele 3 categorii de vârste, vor fi stabilite următoarele categorii de premii:

Categoria A: de la 6 la 8 ani: Premiul 1, Premiul 2, Premiul 3, Mențiune

Categoria B: de la 9 la 12 ani: Premiul 1, Premiul 2, Premiul 3, Mențiune

Categoria C: de la 13 la 15 ani: Premiul 1, Premiul 2, Premiul 3, Mențiune

Fiecare participant, va primi o diplomă de participare. În funcție de sponsorizările obținute, vor fi

acordate și premii constând în diverse materiale și accesorii pentru pictură.

Distribuie:

Parerea ta conteaza pentru noi