SERVICIILE OFERITE DE FUNDATIA JOYO IN CENTRUL DE ZI CASA FLORIAN

 1. Suport si asistenta pentru familiile si copii aflati in dificultate
 2. Educatie informala extracuriculara pentru copii scolari
 3. Socializare si petrecere a timpului liber
 4. Consiliere psihologica pentru copil si familie
 5. Gazduire si supraveghere pe timp de zi
 6. Terapie ocupationala
 7. Sprijin si orientare pentru integrare si reintegrare profesionala

VIZIUNEA JOYO

O lume în care există o șansă pentru copiii și tinerii defavorizați, o lume a demnității și a solidarității față de semeni!

MISIUNEA JOYO 

Este de a iniția, dezvolta și promova programe și servicii sociale care să asigure dreptul copilului de a se dezvolta într-un mediu familial sigur, precum și de a investi în educația copilului și tânărului în dificultate, ca unică șansă pentru un viitor mai bun.

OBIECTIVELE JOYO:

 • dezvoltarea de programe sociale pentru sprijinirea copiilor și a familiilor lor prin implicarea și educarea părinților în vederea menținerii copiilor în familiile lor biologice
 • implementarea de programe și servicii sociale pentru prevenirea abandonului familial/școlar și reintegrării școlare
 • asistență și consiliere socio-pedagogică pentru copii, tineri și părinții acestora în vederea depășirii situatiilor de criză
 • orientarea și pregătirea profesională a copiilor și tinerilor din familiile în dificultate
 • sprijin pentru identificarea și ocuparea unui loc de muncă
 • ajutor material sub formă de rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienice, masă de prânz în Centrul de Zi și altele
 • dezvoltarea de parteneriate cu organizații și instituții similare în vederea creșterii calității serviciilor sociale pentru copii și familie
PRINCIPIILE JOYO:

 • principiul respectării demnității umane
 • principiul participării beneficiarilor
 • principiul transparenței
 • principiul respectării interesului superior al copilului
 • principiul asigurării unei îngrijiri individualizate și personalizate
 • principiul responsabilizării părinților
 • principiul respectării primordialității responsabilității părinților
 • principiul proximității
 • principiul confidențialității și eticii profesionale
 • principiul promovării mediului familial pentru orice copil
 • principiul nediscriminării și egalității șanselor
 • principiul cooperării și parteneriatului
 • principiul implicării comunității
 • principiul monitorizării și evaluării
 • principiul calității serviciilor

VALORILE JOYO:

 • calitatea serviciilor
 • interesul beneficiarilor
 • solidaritatea socială
 • educația
 • responsabilitatea
 • deminitatea și respectul reciproc
 • individualitatea și unicitatea persoanei
 • autodeterminarea beneficiarilor