Fundația JOYO – Sprijin Socio-Educativ pentru Copii și Tineri în Dificultate a fost creată în anul 2002 de Rita și Jorg Ebbecke, în amintirea dragului lor fiu, Joyo, mort în împrejurări tragice. Dorința lor a fost aceea de a oferi o șansă pentru un viitor mai bun copiilor proveniți din familii cu grave probleme sociale, completând astfel rolul de susținatori activi pe care părinții sau bunicii lor foarte săraci, nu reușesc să și-l asume în întregime.

Pornind de la constatarea că e mult mai usor și mai eficient să previi, decât să repari, proiectele de început ale fundației s-au axat pe prevenirea abandonului școlar și familial. Aceasta a presupus acordarea de sprijin pentru asigurarea mijloacelor minime de trai copiilor săraci și susținerea părinților acestora în eforturile lor de a obține locuri de muncă decente. Experiența a arătat apoi că asigurarea unor condiții minimale de trai și consilierea familiilor, reduce riscul abandonului familial și al celui școlar, dar nu este suficientă pentru realizarea unei bune integrări sociale a copiilor în dificultate.

Astfel că, în 2003, pe lângă programul de suport și asistență pentru întreaga familie (a cărui țintă au fost copiii în risc crescut de abandon familial și/sau școlar, cu părinți șomeri, bolnavi cronici sau cu handicap, etc.), fundația a implementat în Centrul de zi “Casa Florian” un program zilnic de îndrumare și sprijin educativ pentru copii și tineri defavorizați. Prin activitățile desfașurate în cadrul Centrului de Zi s-a urmărit fixarea și completarea cunoștințelor școlare, precum și dezvoltarea comportamentului pro-social al copiilor. Aceștia au fost motivați și îndrumați în așa fel încât să înțeleagă necesitatea și utilitatea școlii, să obțină rezultate bune la învățătura și să frecventeze cu regularitate cursurile școlare. Părinții copiilor au fost informați, îndrumați și motivați pentru a face față dificilelor sarcini legate de creșterea și educarea copiilor.

În vederea dezvoltării afective și morale a copiilor, s-au organizat în centrul de zi o varietate de activități atractive de petrecere a timpului liber (jocuri, concursuri, arta decorativă și pictură în Atelierul de creație, grupuri vocale și de dans; grădinărit, sărbătorirea zilelor de naștere și evenimentelor religioase anuale). Pe lângă acestea, au fost organizate activități de socializare, cum ar fi, vizitele la muzee și expoziții, excursiile și taberele cu tematică educativă. Toți copiii noștri au fost astfel stimulați să-și dezvolte nu doar capacitățile intelectuale, ci și abilitățile sociale cele mai importante – aptitudinile de comunicare, relationare și cooperare.

De-a lungul acestor primi ani de activitate, specialiștii noștri au cunoscut în familiile defavorizate multe cazuri de copii și tineri care deja abandonaseră școala, rămânând astfel fără speranța că vor putea să-și asigure vreodată o viață decentă.

De aceea, în anul 2006, fundația a inițiat un proiect de integrare și reintegrare școlară a copiilor și tinerilor de vârstă școlară care abandonaseră școala sau care nu fuseseră niciodată înscriși la școală.

Acești copii deja marcați de săracia, neglijența sau indiferența părinților, uneori de abuzurile din familie, au ajuns să cunoască multe din tentațiile străzii, munca la negru sau câștigurile facile, ilicite, recuperarea lor nefiind deloc o sarcină ușoară.

Centrul de zi „Casa Florian” ofera copiilor și tinerilor reintegrați școlar un program riguros de asistență socio-psiho-pedagogică, prin care se urmărește motivarea lor pentru studiu și pregătirea lor corespunzatoare pentru școală și viața. Pentru că e necesar ca acești copii și tineri să fie susținuți activ și după absolvirea cursurilor școlare, ei beneficiază de orientare profesională, de cursuri de calificare și apoi, de suport în vederea găsirii unui loc de munca, astfel încât să aibă șansa de a duce un trai decent. Cei care doresc să-și continue studiile sunt sprijiniți și motivați pentru a urma cursurile liceale la seral sau fără frecvența.

Derularea tuturor proiectelor și programelor Fundației JOYO nu ar fi posibilă fără contribuția multor sponsori și donatori generoși, dedicați cauzei sprijinirii și educării copiilor mai puțin norocoși.

 

PROTECTIA DATELOR