În Centrul de zi „Casa Florian” se desfășoară cele mai multe din activitățile fundației. Aici se oferă unui grup de 80 de copii și tineri defavorizați, zilnic, suport socio-educativ diferențiat, ca și masa de prânz și micul dejun/gustarea. Copiii și tinerii provin din familii aflate în situații de mare dificultate (familii cu venituri insuficiente, cu mulți copii, monoparentale, familii cu unul sau ambii părinți șomeri, familii în care părinții suferă de boli cronice grave, etc.) și se află în situații de risc de abandon școlar sau familial.

Prin activități educative, îndrumare și consiliere, se susține pregătirea școlară a copiilor și tinerilor, asigurându-le astfel integrarea, respectiv reintegrarea școlară.

Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare, a creativității, combaterea tendințelor de comportament deviant, educația morală și artistică sunt și ele obiective importante care-i privesc pe copiii și adolescenții care vin la Casa Florian.

De aceea, ei sunt implicați în multe activități educative extrașcolare care îi pasionează, cum ar fi jocurile de grup și concursurile tematice, realizarea de obiecte de artă decorative în atelierul de creație, vizionarea de filme educative, pregătirea pentru spectacole, etc.

Zilele de naștere ale copiilor și cele mai importante evenimente ale anului se sărbătoresc și ele în Casa Florian, ca într-o mare familie.

Un alt obiectiv important pentru noi este integrarea socio-profesională a tinerilor absolvenți ai școlii generale, motiv pentru care îi sprijinim în scopul orientării profesionale și al identificării unor cursuri de calificare potrivite, care sunt finanțate de fundație.

Și părinții copiilor care participă la proiectele noastre vin la Casa Florian pentru a beneficia de consiliere socială și psihologică și, acolo unde este nevoie, de sprijin pentru ocuparea unui loc de muncă.

Centrul de Zi “Casa Florian” furnizează următoarele servicii:

  1. Suport și asistență pentru copii, tineri și familii aflați în dificultate;
  2. Educație informală extracurriculară pentru copii școlari;
  3. Socializare și petrecere a timpului liber;
  4. Consiliere psihologică pentru copil și familie;
  5. Găzduire și supraveghere pe timp de zi;
  6. Terapie ocupațională;
  7. Sprijin și orientare pentru integrare si reintegrare profesională.

 

Informatii utile pentru beneficiari despre Centrul de Zi Casa Florian